Консумативи за машини RICOH

ricohconsumables.gif

Product Code /

Код

Description /

Описание

RICOH Model /

Модел

Yield 5% /

Ресурс, стр.

A0989510 Барабан / OPC drum 55AO/57A0 FW740, FW750, FW760, FW770, FW780 50 000
A2199510 Барабан / OPC drum COPC15 FT3613/ 3813/ 4015/ 4018/ 4615/ 4618 60 000
A2199640 Девелопер / Developer Black Type 3, 370g FT3613/ 3813/ 4015/ 4018/ 4615/ 4618 60 000
A2309510 Барабан / OPC drum DMU6 Aficio 350/ 450/ 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ 2035e/ 2045e/ 3035/ 3045, AP4500, AP4510, SP8100dn, MP3500, MP4500 150 000
B0039640 Девелопер / Developer Black Type 18, 500g Aficio 1035/ 1045, AP4510, SP8100dn 300 000
B0109510 Барабан / OPC drum DOPC70 Aficio 240W/ 470W/ 480W/ MPW2400/ MPW3600/ MPW5100/ MPW7140/ SPW2470/ MPW2401/ MPW3601 40 000
B0109640 Девелопер / Developer Black Type 16W, 1.2kg Aficio 470W/ 480W 67 000
B0179510 Барабан / OPC drum COPC19 Aficio Color 3006/ 4006/ 4106/ 3506/ 4506  80 000
B0239510 Барабан / OPC drum COPC20 Aficio Color 6010/ 6110/ 6513 80 000
B0399510 Барабан / OPC drum DMU21 Aficio 1113/ 1015/ 1018/ d/ 2015/ 2018/ d/ 2016/ 2020/ d/ MP1500/ MP1600/ MP2000/ MP2500/ 3025/ 3030/ MP2510/ MP2550/ MP3010/ MP3350/ MP2851/ MP3351/ MP2352/ MP2852/ MP3352/ MP2001/ MP2501/ MP2553/ MP3053/ MP3353 60 000
B0399640 Девелопер / Developer Black Type 19, 345g Aficio 1113/ 1015/ 1018/ 1018D/ MP1500 60 000
B0649640 Девелопер / Developer Black Type 24, 885g Aficio 2051/ 2060/ 2075/ MP5500/ MP6500/ MP7500/ MP6000/ MP7000/ MP8000/ MP6001/ MP7001/ MP8001/ MP9001/ MP6002/ MP7502/ MP9002 350 000
B0799640 Девелопер / Developer Black Type 26, 500g Aficio 2035/ 2045/ 2035e/ 2045e/ 3035/ 3045 300 000
B1219640/ B1219645 Девелопер / Developer Black Type 28, 345g Aficio 2015/ 2018/ 2018D/ 2016/ 2020/ 2020D/ MP1500/ MP1600/ MP2000/ MP2500/ 3025/ 3030/ MP2510/ MP3010/ MP2550/ MP3350/ MP2851/ MP3351/ MP2352/ MP2852/ MP3352, (1022/ 1027/ 1032/ 2022/ 2027/ 2032), MP2553, MP3053, MP3553 60 000
B1259640 Девелопер / Developer Black Type 30W, 1kg Aficio 240W/ MPW2400/ MPW3600/ MPW2401/ MPW3601/ SPW2470 25 000
B1809511 Барабанен модул / Photoconductor Unit Universal Aficio 3228C/ 3235C/ 3245C 60 000
B1909510 Барабанен модул / Photoconductor Unit Universal Aficio 2228C/ 2232C/ 2238C 52 000
B2142302 Барабанен модул / Photoconductor Unit Ass'y Aficio 1224C/ 1232C/ 3224C/ 3232C 120 000
B2232027 Барабанен модул / Photoconductor Unit Color Universal Aficio MPC2000/ MPC2500/ MPC3000/ MPC3500/ MPC4500 80 000
B2232042 Барабанен модул / Photoconductor Unit Black Aficio MPC2000/ MPC2500/ MPC3000/ MPC3500/ MPC4500 80 000
B2469510 Барабан / OPC drum MT-C3 Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500/ MP6000/ MP7000/ MP8000/ MP6001/ MP7001/ MP8001/ MP9001/ MP6002/ MP7502/ MP9002 1 200 000
B2969640 Девелопер / Developer Black B296 9640, 500g Aficio MP3500/ MP4500/ MP4000/ MP5000/ MP4001/ MP5001/ SP8200dn/ MP4002/ MP5002 320 000
BP22BLK Тонер / Toner AIO Cartridge BP20 Aficio BP20/ n 5 000
CD109BLK Девелопер / Developer Black AO, 1kg FW740, FW750, FW760, FW770, FW780 10 000
CD55BLK Девелопер / Developer Black 22/45/55/65cpm, 1kg FT5035ser/ 4027ser/ 4022ser/ 5640ser/ 6645ser/ 7650ser 100 000
CPU12 Барабанен модул / Photoconductor Unit 12cpm FT2012/ 2212 30 000
CT105BLK Тонер / Toner Black 3612S/3612, 110g FT2012/ 2212 3 000
CT109BLK Тонер / Toner Black Type 810 750g FW740, FW750, FW760, FW770, FW780 1 860
CT110BLK Тонер / Toner Black Type 1205 FT3613/ 3813/ 4015/ 4018/ 4615/ 4618 6 000
CT114BLK Тонер / Toner Black CCR060/A/2/A/8, 220g Aficio Color 3006/ 4006/ 4106/ 3506/ 4506  4 114
CT114CYN Тонер / Toner Cyan  CCR060/A/2/A/8, 220g Aficio Color 3006/ 4006/ 4106/ 3506/ 4506  4 114
CT114MGT Тонер / Toner Magenta CCR060/A/2/A/8, 220g Aficio Color 3006/ 4006/ 4106/ 3506/ 4506  4 114
CT114YLW Тонер / Toner Yellow  CCR060/A/2/A/8, 220g Aficio Color 3006/ 4006/ 4106/ 3506/ 4506  4 114
CT115BLK Тонер / Toner Black  CCR100/106/132, 270g Aficio Color 6010/ 6110/ 6513 5 714
CT115CYN Тонер / Toner Cyan CCR100/106/132, 270g Aficio Color 6010/ 6110/ 6513 5 714
CT115MGT Тонер / Toner Magenta CCR100/106/132, 270g Aficio Color 6010/ 6110/ 6513 5 714
CT115YLW Тонер / Toner Yellow  CCR100/106/132, 270g Aficio Color 6010/ 6110/ 6513 5 714
CT116BLK Тонер / Toner Black Type M2 Aficio 1224C/ 1232C 25 000
CT116CYN Тонер / Toner Cyan Type M2 Aficio 1224C/ 1232C 17 000
CT116MGT Тонер / Toner Magenta Type M2 Aficio 1224C/ 1232C 17 000
CT116YLW Тонер / Toner Yellow Type M2 Aficio 1224C/ 1232C 17 000
CT206BLK Тонер / Toner Black Type 206 PCR6 Color Laser AP206 12 000
CT206CYN Тонер / Toner Cyan Type 206 PCR6 Color Laser AP206 7 200
CT206MGT Тонер / Toner Magenta Type 206 PCR6 Color Laser AP206 7 200
CT206YLW Тонер / Toner Yellow Type 206 PCR6 Color Laser AP206 7 200
CT260BLK Тонер / Toner Black Type 260 Aficio CL7200/ CL7300 24 000
CT260CYN Тонер / Toner Cyan Type 260 Aficio CL7200/ CL7300 10 000
CT260MGT Тонер / Toner Magenta Type 260 Aficio CL7200/ CL7300 10 000
CT260YLW Тонер / Toner Yellow Type 260 Aficio CL7200/ CL7300 10 000
CT31BLK Тонер / Toner Black Type 110, 420g Aficio CL5000 18 000
CT31CYN Тонер / Toner Cyan Type 110, 250g Aficio CL5000 10 000
CT31MGT Тонер / Toner Magenta Type 110, 250g Aficio CL5000 10 000
CT31YLW Тонер / Toner Yellow Type 110, 250g Aficio CL5000 10 000
CT93BLK Тонер / Toner Black 3413/s 3713/s, 320g FT3013/ 3413/ 3713 10 000
CTDM1BLCK Тонер / Toner Cassette Black FT1008/ 1208 3 000
D0099510 Барабан / OPC drum MP4000 Aficio MP4000/ MP5000/ MP4001/ MP5001/ SP8200dn/ MP4002/ MP5002 150 000
D0292256/D0292252 Барабанен модул / Photoconductor Unit Black MP C2800/C4000 Aficio MPC2800/ MPC3300/ MPC4000/ MPC5000 120 000
D0292255/D0292251 Барабанен модул / Photoconductor Unit Color Universal MP C2800/C4000 Aficio MPC2800/ MPC3300/ MPC4000/ MPC5000 120 000
D0392040/ D0392020 Барабанен модул / Photoconductor Unit Universal MP C2050/C2051 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550/ MPC2051/ MPC2551 60 000
D1272110 Барабанен модул / Photoconductor Unit MP301 Aficio MP301sp/ MP301spf 45 000
D1589640 Девелопер / Developer Black D158 9640 MP2001, MP2501 60 000
DD1BLK Девелопер / Developer Black Type 5, 500g Aficio 350/ 450/ AP4500 300 000
DD38BLK Девелопер / Developer Black Type 3800D Aficio AP3800C 100 000
DD38COL Девелопер / Developer CynMgtYlw MaintKit 3800B Aficio AP3800C 100 000
DDU5000BLK Девелопер / Developer Black Type CL5000D Aficio CL5000 120 000
DDU5000CLR Девелопер / Developer Cyn/Mgt/Ylw Type CL5000D Aficio CL5000 60 000
DMU125BLK Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 125 Black Aficio CL2000/ CL3000/ CL3100 13 000
DMU125COL Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 125 Colour Aficio CL2000/ CL3000/ CL3100 13 000
DMU140 Барабанен модул / Photoconductor Unit P7431c/cn Aficio CL800/ 1000N, SPC210sf 60 000
DMU145BLK/ 402319 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 145 Black Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 50 000
DMU145CLR/ 402320 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 145 Colour Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 50 000
DMU165BLK Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 165 Black Aficio CL3500N/ CL3500DN 15 000
DMU165COL Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 165 Colour Aficio CL3500N/ CL3500DN 15 000
DMU17 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 320 Aficio 220/ 270/ AP2700/ AP3200 60 000
DMU206 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 206 Color Laser AP206 60 000
DMU23 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 1027 Aficio 1022/ 1027/ 1032/ 2022/ 2027/ 2032/ 3025/ 3030/ MP2510/ MP3010/ MP2550/ MP3350/ MP2510/ MP2550/ MP3010/ MP3350/ MP2851/ MP3351/ MP2352/ MP2852/ MP3352 / MP2553/ MP3053/ MP3353 60 000
DMU24 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 1013 Aficio 120/ FX12/ 1013/ 1013F 45 000
DMU25/ 411844 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 1515 Aficio 1515ser/ 2013ser, MP161ser, MP171ser, MP201ser 45 000
DMU3 Барабанен модул / Photoconductor Unit Type 250 Aficio 200 45 000
DMU38BLK Барабанен модул / Photoconductor Unit Black Type 3800F Aficio AP3800C 50 000
DMU38COL Барабанен модул / Photoconductor Unit Colour Kit Type 3800A Aficio AP3800C 50 000
DMU4 Барабанен модул / Photoconductor Unit D425 Aficio 250 45 000
DMU7010 Барабанен модул / Photoconductor Unit PCR10 Aficio CL5000 120 000
DT11BLK Тонер / Toner Cassete FX10 Aficio FX10 6 000
DT125BLK Тонер / Toner Black Type 125 Aficio CL2000/ CL3000/ CL3100 5 000
DT125CYN Тонер / Toner Cyan Type 125 Aficio CL2000/ CL3000/ CL3100 5 000
DT125MGT Тонер / Toner Magenta Type 125 Aficio CL2000/ CL3000/ CL3100 5 000
DT125YLW Тонер / Toner Yellow Type 125 Aficio CL2000/ CL3000/ CL3100 5 000
DT12BLK Тонер / Toner Black Type 3200, 700g Aficio 350/ 450/ AP4500 27 000
DT140BLK Тонер / Toner Black P7431c/cn Aficio CL800/ 1000N/ SPC210sf 9 800
DT140CYN Тонер / Toner Cyan P7431c/cn Aficio CL800/ 1000N/ SPC210sf 6 500
DT140MGT Тонер / Toner Magenta P7431c/cn Aficio CL800/ 1000N/ SPC210sf 6 500
DT140YLW Тонер / Toner Yellow P7431c/cn Aficio CL800/ 1000N/ SPC210sf 6 500
DT145BLK/ 888280 Тонер / Toner Black Type 245/145 Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 5 000
DT145BLKHY/ 888312 Тонер / Toner Black Type 245/145 HY Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 15 000
DT145CYN/ 888283 Тонер / Toner Cyan Type 245/145 Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 5 000
DT145CYNHY/ 888315 Тонер / Toner Cyan Type 245/145 HY Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 15 000
DT145MGT/ 888282 Тонер / Toner Magenta Type 245/145 Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 5 000
DT145MGTHY/ 888314 Тонер / Toner Magenta Type 245/145 HY Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 15 000
DT145YLW/ 888281 Тонер / Toner Yellow Type 245/145 Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 5 000
DT145YLWHY/ 888313 Тонер / Toner Yellow Type 245/145 HY Aficio CL4000DN, CL4000HDN, SPC410dn, SPC411dn, SPC420dn 15 000
DT1500BLK Gel Print Cartridge Black Aficio MPC1500sp 9 000
DT1500CYN Gel Print Cartridge Cyan Aficio MPC1500sp 3 000
DT1500MGT Gel Print Cartridge Magenta Aficio MPC1500sp 3 000
DT1500YLW Gel Print Cartridge Yellow Aficio MPC1500sp 3 000
CT165BLK Тонер / Toner Black Type 165  Aficio CL3500N/ CL3500DN 7 000
CT165CYN Тонер / Toner Cyan Type 165  Aficio CL3500N/ CL3500DN 2 500
CT165MGT Тонер / Toner Magenta Type 165  Aficio CL3500N/ CL3500DN 2 500
CT165YLW Тонер / Toner Yellow Type 165  Aficio CL3500N/ CL3500DN 2 500
CT165CYNHY Тонер / Toner Cyan Type 165 High Yield Aficio CL3500N/ CL3500DN 6 000
CT165MGTHY Тонер / Toner Magenta Type 165 High Yield Aficio CL3500N/ CL3500DN 6 000
CT165YLWHY Тонер / Toner Yellow Type 165 High Yield Aficio CL3500N/ CL3500DN 6 000
DT18BLK Тонер / Toner AIO Cartridge Type 150 Aficio 150/ 180 12 000
DT20BLKN Тонер / Toner Black Type 2210, 340g Aficio 220/ 270/ AP2700/ AP3200 11 000
DT2500BLK Тонер / Toner Black MP2500, 310g Aficio MP2500 10 500
DT338BLK Тонер / Toner Black Type P2, 525g Aficio 2228C/ 2232C/ 2238C 19 000
DT338CYN Тонер / Toner Cyan Type P2, 275g Aficio 2228C/ 2232C/ 2238C 10 000
DT338MGT Тонер / Toner Magenta Type P2, 275g Aficio 2228C/ 2232C/ 2238C 10 000
DT338YLW Тонер / Toner Yellow Type P2, 275g Aficio 2228C/ 2232C/ 2238C 10 000
DT33BLK Тонер / Toner Black Type 3205, 500g Aficio 1035/ 1045/ AP4510/ SP8100dn 36 000
DT34BLK/ 888087 Тонер / Toner Black Type 1220, 260g Aficio 1113/ 1015/ 1018/ 1018D 10 800
DT36BLK Тонер / Toner AIO Cartridge Type 215, 723g Aficio AP2600/ AP2610,AP600N,AP610N 20 000
DT38BLK Тонер / Toner Black Type 205 Aficio AP3800C/ CL7000/ CL7100 20 000
DT38CYN Тонер / Toner Cyan Type 105 Aficio AP3800C/ CL7000/ CL7100 10 000
DT38MGT Тонер / Toner Magenta Type 105 Aficio AP3800C/ CL7000/ CL7100 10 000
DT38YLW Тонер / Toner Yellow Type 105 Aficio AP3800C/ CL7000/ CL7100 10 000
MP3045/ 842078/ DT39BLK Тонер / Toner Black MP3045/ Type 3210, 550g Aficio 2035/ 2045/ 2035e/ 2045e/ 3035/ 3045 30 000
DT40BLK Тонер / Toner Black Type 1250, 235g Aficio 1013/ 1013F 7 000
MP201/ 842024/ DT415BLK Тонер / Toner Black MP201/ Type 1270, 230g Aficio 1515ser/ 2013ser, MP161ser, MP171ser, MP201 8 400
DT41BLK Тонер / Toner Cassete Type 1255, 542g Aficio 120/ FX12 8 400
MP2000/ 842015/ DT42BLK Тонер / Toner Black MP2000/ Type 1230, 260g Aficio 2015/ 2018/ 2018D/ 2016/ 2020/ 2020D/ MP1500/ MP1600/ MP2000 10 800
DT432BLK Тонер / Toner Black Type T2 Aficio 3224C/ 3232C 25 000
DT432CYN Тонер / Toner Cyan Type T2 Aficio 3224C/ 3232C 17 000
DT432MGT Тонер / Toner Magenta Type T2 Aficio 3224C/ 3232C 17 000
DT432YLW Тонер / Toner Yellow Type T2 Aficio 3224C/ 3232C 17 000
MP3353/ 842042/ DT43BLK Тонер / Toner Black MP3353/ Type 2220/2230 Aficio 1022/ 1027/ 1032/ 2022/ 2027/ 2032/ 3025/ 3030/ MP2510/ MP3010/ MP2550/ MP3350/ MP2510/ MP2550/ MP3010/ MP3350/ MP2851/ MP3351/ MP2352/ MP2852/ MP3352/ MP2553/ MP3053/ MP3353 13 200
DT445BLK Тонер / Toner Black Type R2 Aficio 3228C/ 3235C/ 3245C 24 000
DT445CYN Тонер / Toner cyan Type R2 Aficio 3228C/ 3235C/ 3245C 10 000
DT445MGT Тонер / Toner Magenta Type R2 Aficio 3228C/ 3235C/ 3245C 10 000
DT445YLW Тонер / Toner Yellow Type R2 Aficio 3228C/ 3235C/ 3245C 10 000
MP5002/ 842077/ DT4500BLK/ 841347 Тонер / Toner Black MP5002/ MP4500, 630g Aficio MP3500/ MP4500/ MP4000/ MP5000/ MP4001/ MP5001/ MP4002/ MP5002 30 000
MP9002/ 842116/ DT50BLK Тонер / Toner Black MP9002/ Type 6210, 1100g Aficio 1060 / 1075/ 2051/ 2060/ 2075/ MP5500/ MP6500/ MP7500/ MP6000/ MP7000/ MP8000/ MP6001/ MP7001/ MP8001/ MP9001/ MP6002/ MP7502/ MP9002, MP6503SP, MP7503SP, MP9003SP 43 000
DT516BLK Тонер / Toner AIO Cartridge Type 1275, 700g Aficio FX16 3 500
DT51BLK/ 400943 Тонер / Toner AIO Cartridge Type 220 Aficio AP400/ AP400n/ AP410/ AP410n 15 000
DT520BLK Тонер / Toner AIO Cartridge Type 2285 Aficio FX200/ L 5 000
DT6BLK Тонер / Toner Black Type 20D, 216g Aficio 200 8 000
DT70BLK/ 888029 Тонер / Toner Black Type 1160W, 800g Aficio 240W/ 470W/ 480W/ MPW2400/ MPW3600/ SPW2470/ MPW2401/ MPW3601 2 200
DT7BLK Тонер / Toner Black Type 2105, 216g Aficio 250 8 000
FT1435BLK-R Тонер / Toner AIO Cartridge Type 1435 Aficio FAX2000L 4 500
GC21BLK/ 405532 Gel Print Cartridge GC-21 Black Aficio GX3000/ GX3050n/ GX5050n 1 500
GC21CYN/ 405533 Gel Print Cartridge GC-21 Cyan Aficio GX3000/ GX3050n/ GX5050n 1 000
GC21MGT/ 405534 Gel Print Cartridge GC-21 Yellow Aficio GX3000/ GX3050n/ GX5050n 1 000
GC21YLW/ 405535 Gel Print Cartridge GC-21 Magenta Aficio GX3000/ GX3050n/ GX5050n 1 000
GC41K/ 405761 Gel Print Cartridge GC-41 Black Aficio SG3100/ SG3110/ SGK3100 2 500
GC41C/ 405762 Gel Print Cartridge GC-41 Cyan Aficio SG3100/ SG3110 2 200
GC41M/ 405763 Gel Print Cartridge GC-41 Yellow Aficio SG3100/ SG3110 2 200
GC41Y/ 405764 Gel Print Cartridge GC-41 Magenta Aficio SG3100/ SG3110 2 200
GC42K/ 405836 Gel Print Cartridge GC-42 Black Aficio SGK3100 10 000
FTHM1BLK Тонер / Toner Cassete Type 1260 FAX3310/ 3320/ 4410/ 4420/ 4430 5 000
MP2014H/ 842135 Тонер / Toner Black MP2014H MP2014D, MP2014AD 10 800
MP2501/ 842009 Тонер / Toner Black MP2501E, 230g MP2001, MP2501 10 800
MP301/ 842025 Тонер / Toner Black MP301E, 200g Aficio MP301sp/ MP301spf 9 600
MP3554/ 842125 Тонер / Toner Black MP3554E, 702g MP2554, MP3054, MP3554, MP2555, MP3055, MP3555 28 800
MP6054/ 842127 Тонер / Toner Black MP6054E MP4054, MP5054, MP6054, MP4055, MP5055, MP6055 44 400
MPC2550BLK Тонер / Toner Black MPC2550 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550 10 000
MPC2550CYN Тонер / Toner Cyan MPC2550 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550 5 500
MPC2550MGT Тонер / Toner Magenta MPC2550 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550 5 500
MPC2550YLW Тонер / Toner Yellow MPC2550 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550 5 500
MPC2551BLK Тонер / Toner Black MPC2551 Aficio MPC2051/ MPC2551 10 000
MPC2551CYN Тонер / Toner Cyan MPC2551 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550/ MPC2051/ MPC2551 9 500
MPC2551MGT Тонер / Toner Magenta MPC2551 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550/ MPC2051/ MPC2551 9 500
MPC2551YLW Тонер / Toner Yellow MPC2551 Aficio MPC2030/ MPC2050/ MPC2530/ MPC2550/ MPC2051/ MPC2551 9 500
MPC2503BLK/841925 Тонер / Toner Black MPC2503 MPC2003, MPC2503, MPC2011, MPC2004, MPC2504 15 000
MPC2503HCYN/841928 Тонер / Toner Cyan MPC2503H MPC2003, MPC2503, MPC2011, MPC2004, MPC2504 9 500
MPC2503HMGT/841927 Тонер / Toner Magenta MPC2503H MPC2003, MPC2503, MPC2011, MPC2004, MPC2504 9 500
MPC2503HYLW/841926 Тонер / Toner Yellow MPC2503H MPC2003, MPC2503, MPC2011, MPC2004, MPC2504 9 500
MPC305BLK/842079 Тонер / Toner Black MPC305H Aficio MPC305SP/ MPC305SPF 12 000
MPC305CYN/842082 Тонер / Toner Cyan MPC305 Aficio MPC305SP/ MPC305SPF 4 000
MPC305MGT/842081 Тонер / Toner Magenta MPC305 Aficio MPC305SP/ MPC305SPF 4 000
MPC305YLW/842080 Тонер / Toner Yellow MPC305 Aficio MPC305SP/ MPC305SPF 4 000
MPC3000BLK Тонер / Toner Black MPC3000 Aficio MPC2000/ MPC2500/ MPC3000 20 000
MPC3000CYN Тонер / Toner Cyan MPC3000 Aficio MPC2000/ MPC2500/ MPC3000 15 000
MPC3000MGT Тонер / Toner Magenta MPC3000 Aficio MPC2000/ MPC2500/ MPC3000 15 000
MPC3000YLW Тонер / Toner Yellow MPC3000 Aficio MPC2000/ MPC2500/ MPC3000 15 000
MPC3300BLK Тонер / Toner Black MPC3300 Aficio MPC2800/ MPC3300 20 000
MPC3300CYN Тонер / Toner Cyan MPC3300 Aficio MPC2800/ MPC3300 15 000
MPC3300MGT Тонер / Toner Magenta MPC3300 Aficio MPC2800/ MPC3300 15 000
MPC3300YLW Тонер / Toner Yellow MPC3300 Aficio MPC2800/ MPC3300 15 000
MPC3501BLK Тонер / Toner Black MPC3501 Aficio MPC3001/ MPC3501 22 500
MPC3501CYN Тонер / Toner Cyan MPC3501 Aficio MPC2800/ MPC3300/ MPC3001/ MPC3501 16 000
MPC3501MGT Тонер / Toner Magenta MPC3501 Aficio MPC2800/ MPC3300/ MPC3001/ MPC3501 16 000
MPC3501YLW Тонер / Toner Yellow MPC3501 Aficio MPC2800/ MPC3300/ MPC3001/ MPC3501 16 000
MPC3502BLK/842016 Тонер / Toner Black MPC3502 Aficio MPC3002/ MPC3502 28 000
MPC3502CYN Тонер / Toner Cyan MPC3502 Aficio MPC3002/ MPC3502 18 000
MPC3502MGT Тонер / Toner Magenta MPC3502 Aficio MPC3002/ MPC3502 18 000
MPC3502YLW Тонер / Toner Yellow MPC3502 Aficio MPC3002/ MPC3502 18 000
MPC3503BLK Тонер / Toner Black MPC3503 MPC3003, MPC3503, MPC3004, MPC3504 29 500
MPC3503CYN Тонер / Toner Cyan MPC3503 MPC3003, MPC3503, MPC3004, MPC3504 18 000
MPC3503MGT Тонер / Toner Magenta MPC3503 MPC3003, MPC3503, MPC3004, MPC3504 18 000
MPC3503YLW Тонер / Toner Yellow MPC3503 MPC3003, MPC3503, MPC3004, MPC3504 18 000
MPC400BLK Тонер / Toner Black MPC400 Aficio MPC300/ MPC400 10 000
MPC400CYN Тонер / Toner Cyan MPC400 Aficio MPC300/ MPC400 10 000
MPC400MGT Тонер / Toner Magenta MPC400 Aficio MPC300/ MPC400 10 000
MPC400YLW Тонер / Toner Yellow MPC400 Aficio MPC300/ MPC400 10 000
MPC406BLK/842095 Тонер / Toner Black MPC406 MPC306/ MPC307/ MPC406/ MPC407 17 000
MPC406CYN/842096 Тонер / Toner Cyan MPC406 MPC306/ MPC307/ MPC406/ MPC407 6 000
MPC406MGT/842097 Тонер / Toner Magenta MPC406 MPC306/ MPC307/ MPC406/ MPC407 6 000
MPC406YLW/842098 Тонер / Toner Yellow MPC406 MPC306/ MPC307/ MPC406/ MPC407 6 000
MPC4500BLK Тонер / Toner Black MPC4500 Aficio MPC3500/ MPC4500 23 000
MPC4500CYN Тонер / Toner Cyan MPC4500 Aficio MPC3500/ MPC4500 17 000
MPC4500MGT Тонер / Toner Magenta MPC4500 Aficio MPC3500/ MPC4500 17 000
MPC4500YLW Тонер / Toner Yellow MPC4500 Aficio MPC3500/ MPC4500 17 000
MPC5000BLK Тонер / Toner Black MPC5000 Aficio MPC4000/ MPC5000 23 000
MPC5000CYN Тонер / Toner Cyan MPC5000 Aficio MPC4000/ MPC5000 17 000
MPC5000MGT Тонер / Toner Magenta MPC5000 Aficio MPC4000/ MPC5000 17 000
MPC5000YLW Тонер / Toner Yellow MPC5000 Aficio MPC4000/ MPC5000 17 000
MPC5501BLK Тонер / Toner Black MPC5501 Aficio MPC4501/ MPC5501 25 500
MPC5501CYN Тонер / Toner Cyan MPC5501 Aficio MPC4501/ MPC5501 18 000
MPC5501MGT Тонер / Toner Magenta MPC5501 Aficio MPC4501/ MPC5501 18 000
MPC5501YLW Тонер / Toner Yellow MPC5501 Aficio MPC4501/ MPC5501 18 000
MPC5502BLK Тонер / Toner Black MPC5502 Aficio MPC4502/ MPC5502 31 000
MPC5502CYN Тонер / Toner Cyan MPC5502 Aficio MPC4502/ MPC5502 22 500
MPC5502MGT Тонер / Toner Magenta MPC5502 Aficio MPC4502/ MPC5502 22 500
MPC5502YLW Тонер / Toner Yellow MPC5502 Aficio MPC4502/ MPC5502 22 500
MPC6003BLK Тонер / Toner Black MPC6003 MPC4503, MPC5503, MPC6003, MPC4504, MPC5504, MPC6004 33 000
MPC6003CYN Тонер / Toner Cyan MPC6003 MPC4503, MPC5503, MPC6003, MPC4504, MPC5504, MPC6004 22 500
MPC6003MGT Тонер / Toner Magenta MPC6003 MPC4503, MPC5503, MPC6003, MPC4504, MPC5504, MPC6004 22 500
MPC6003YLW Тонер / Toner Yellow MPC6003 MPC4503, MPC5503, MPC6003, MPC4504, MPC5504, MPC6004 22 500
PMK3800C Fuser Unit MaintKit Type 3800C Aficio AP3800C 100 000
PMK3800G Fuser Oil MaintKit Type 3800G Aficio AP3800C 30 000
PMK7000A Барабанен модул / Photoconductor Unit C/M/Y Kit Type 7000A Aficio CL7000 50 000
PMK7000B Девелопер / Developer C/M/Y Kit Type 7000B Aficio CL7000/ CL7100 100 000
PMK7000C Fuser Unit MaintKit Type 7000C Aficio CL7000 100 000
PMK7000D Девелопер / Developer Black Type 7000D Aficio CL7000/ CL7100 100 000
PMK7000F Барабанен модул / Photoconductor Unit Black Type 7000F Aficio CL7000 50 000
PMK7000G Fuser Oil MaintKit Type 7000G Aficio CL7000/ CL7100 30 000
PMK7100A Барабанен модул / Photoconductor Unit C/M/Y Kit Type 7100A Aficio CL7100 50 000
PMK7100C Fuser Unit MaintKit Type 7100C Aficio CL7100 100 000
PMK7100F Барабанен модул / Photoconductor Unit Black Type 7100F Aficio CL7100 50 000
SP100LE/ 407166 Тонер / Toner Cartridge SP100LE AIO SP100, SP100su, SP100sf, SP112, SP112su, SP112sf 1 200
SP150HE/ 408010 Тонер / Toner Cartridge SP150HE AIO SP150, SP150su, SP150w 1 500
SP1000BLK/ 413196 Тонер / Toner Cartridge SP1000E AIO Aficio SP1000s/ SP1000sf 4 000
SP1100BLK/ 406571 Тонер / Toner Cartridge SP1100E AIO Aficio SP1100s/ SP1100sf 2 200
SP1100HYBLK/ 406572 Тонер / Toner Cartridge SP1100HE AIO Aficio SP1100s/ SP1100sf 4 000
SP1210BLK/ 406837 Тонер / Toner Cartrdige SP1210E Aficio SP1210n 2 600
SP201E/ 407999 Тонер / Toner Cartridge SP201E AIO SP201, SP203, SP204, SP211, SP212, SP213, SP220 series 1 000
SP201LE/ 407255 Тонер / Toner Cartridge SP201LE AIO SP201, SP203, SP204, SP211, SP212, SP213 series 1 500
SP201HE/ 407254 Тонер / Toner Cartridge SP201HE AIO SP201, SP203, SP204, SP211, SP212, SP213, SP220 series 2 600
SP300BLK/ 406956 Тонер / Toner Cartrdige SP300 AIO Aficio SP300dn 1 500
SP311LEBLK/ 407249 Тонер / Toner Cartridge SP311LE AIO SP311 series 2 000
SP311HEBLK/ 407246 Тонер / Toner Cartridge SP311HE AIO SP311 series, SP325 series 3 500
SP311XEBLK/ 821242 Тонер / Toner Cartridge SP311XE AIO SP325 series 6 400
SP3200BLK/ 420887 Тонер / Toner Cartridge SP3200E AIO Aficio SP3200sf 8 000
SP330LBLK/ 408278 Тонер / Toner Cartridge SP330L AIO SP330 series 3 500
SP330HBLK/ 408281 Тонер / Toner Cartridge SP330H AIO SP330 series 7 000
SP3300BLK/ 406218 Тонер / Toner Cartridge SP3300E AIO Aficio SP3300d/ SP3300dn 5 000
SP3400BLK/ 406523 Тонер / Toner Cartridge SP3400E AIO Aficio SP3400n/ SP3400sf/ SP3410n/ SP3410sf/ SP3500n/ SP3500sf/ SP3510n/ SP3510sf 2 500
SP3400HYBLK/ 406522 Тонер / Toner Cartridge SP3400HE AIO Aficio SP3400n/ SP3400sf/ SP3410n/ SP3410sf 5 000
SP3500XEBLK/ 407066/ 406990/ Тонер / Toner Cartridge SP3500XE AIO Aficio SP3500n/ SP3500sf/ SP3510n/ SP3510sf 6 400
SP4100BLK/ 402810 Тонер / Toner Cartridge SP4100 AIO Aficio SP4100n/ SP4110n/ SP4210n/ SP4310n 15 000
SP4100LBLK/ 403074 Тонер / Toner Cartridge SP4100L AIO Aficio SP4100NL 7 500
SP4500LEBLK/ 407323 Тонер / Toner Cartridge SP4500LE SP3600dn, SP3600sf, SP3610sf, SP4510dn, SP4510sf 3 000
SP4500EBLK/ 407340 Тонер / Toner Cartridge SP4500E SP3600dn, SP3600sf, SP3610sf, SP4510dn, SP4510sf 6 000
SP4500HEBLK/ 407318 Тонер / Toner Cartridge SP4500HE SP4510dn, SP4510sf 12 000
SP4500PCU/ 407324 Барабанен модул / Photoconductor Unit SP4500 SP3600dn, SP3600sf, SP3610sf, SP4510dn, SP4510sf 20 000
SP5100BLK/ 402858 Тонер / Toner Cartridge SP5100E AIO Aficio SP5100n 20 000
SP5200BLK/ 406685 Тонер / Toner Cartridge SP5200HE AIO Aficio SP5200/ SP5210 25 000
SP6330BLK/ 406649 Тонер / Toner Cartridge SP6330E AIO SP6330n 20 000
SP8200BLK/ 820079 / 821202 Тонер / Toner Black SP8200E Aficio SP8200dn/ SP8300dn 36 000
SPC220BLK/ 406052 Тонер / Toner Cartridge Black SPC220E AIO Aficio SPC220/ SPC221/ SPC222/ SPC240 2 300
SPC220CYN/ 406053 Тонер / Toner Cartridge Cyan SPC220E AIO Aficio SPC220/ SPC221/ SPC222/ SPC240 2 300
SPC220MGT/ 406054 Тонер / Toner Cartridge Magenta SPC220E AIO Aficio SPC220/ SPC221/ SPC222/ SPC240 2 300
SPC220YLW/ 406055 Тонер / Toner Cartridge Yellow SPC220E AIO Aficio SPC220/ SPC221/ SPC222/ SPC240 2 300
SPC250BLK/ 407543 Тонер / Toner Cartridge Black SPC250E AIO SPC250DN, SPC250SF, SPC260DNw, SPC261DNw, SPC260SFNw, SPC261SFNw 2 000
SPC250CYN/ 407544 Тонер / Toner Cartridge Cyan SPC250E AIO SPC250DN, SPC250SF, SPC260DNw, SPC261DNw, SPC260SFNw, SPC261SFNw 1 600
SPC250MGT/ 407545 Тонер / Toner Cartridge Magenta SPC250E AIO SPC250DN, SPC250SF, SPC260DNw, SPC261DNw, SPC260SFNw, SPC261SFNw 1 600
SPC250YLW/ 407546 Тонер / Toner Cartridge Yellow SPC250E AIO SPC250DN, SPC250SF, SPC260DNw, SPC261DNw, SPC260SFNw, SPC261SFNw 1 600
SPC252BLK/ 407531 Тонер / Toner Cartridge Black SPC252E AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 4 500
SPC252CYN/ 407532 Тонер / Toner Cartridge Cyan SPC252E AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 4 000
SPC252MGT/ 407533 Тонер / Toner Cartridge Magenta SPC252E AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 4 000
SPC252YLW/ 407534 Тонер / Toner Cartridge Yellow SPC252E AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 4 000
SPC252HBLK/ 407716 Тонер / Toner Cartridge Black SPC252HE AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 6 500
SPC252HCYN/ 407717 Тонер / Toner Cartridge Cyan SPC252HE AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 6 000
SPC252HMGT/ 407718 Тонер / Toner Cartridge Magenta SPC252HE AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 6 000
SPC252HYLW/ 407719 Тонер / Toner Cartridge Yellow SPC252HE AIO SPC252DN, SPC252SF, SPC262DNw, SPC262SFNw 6 000
SPC310SYBLK/ 406348/ 406332 Тонер / Toner Cartridge Black SPC310E AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 2 500
SPC310SYCYN/ 406349/ 406333 Тонер / Toner Cartridge Cyan SPC310E AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 2 500
SPC310SYMGT/ 406350/ 406334 Тонер / Toner Cartridge Magenta SPC310E AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 2 500
SPC310SYYLW/ 406351/ 406335 Тонер / Toner Cartridge Yellow SPC310E AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 2 500
SPC310HYBLK/ 406479/ 406491/ 407634 Тонер / Toner Cartridge Black SPC310HE AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 6 500
SPC310HYCYN/ 406480/ 406492/ 407637 Тонер / Toner Cartridge Cyan SPC310HE AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 6 000
SPC310HYMGT/ 406481/ 406493/ 407636 Тонер / Toner Cartridge Magenta SPC310HE AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 6 000
SPC310HYYLW/ 406482/ 406494/ 407635 Тонер / Toner Cartridge Yellow SPC310HE AIO Aficio SPC231/ SPC232/ SPC311/ SPC312/ SPC242/ SPC320, SPC342 6 000
SPC430BLK/ 821204/ 821094/ 821279 Тонер / Toner Black SPC430 Aficio SPC430DN/ SPC431DN, SPC440DN 21 000
SPC430CYN/ 821207/ 821097/ 821280 Тонер / Toner Cyan SPC430 Aficio SPC430DN/ SPC431DN, SPC440DN 24 000
SPC430MGT/ 821207/ 821096/ 821281 Тонер / Toner Magenta SPC430 Aficio SPC430DN/ SPC431DN, SPC440DN 24 000
SPC430YLW/ 821205/ 821095/ 821282 Тонер / Toner Yellow SPC430 Aficio SPC430DN/ SPC431DN, SPC440DN 24 000
SPC811BLK/ 884201 Тонер / Toner Black SPC811 Aficio SPC811DN 20 000
SPC811CYN/ 884204 Тонер / Toner Cyan SPC811 Aficio SPC811DN 15 000
SPC811MGT/ 884203 Тонер / Toner Magenta SPC811 Aficio SPC811DN 15 000
SPC811YLW/ 884202 Тонер / Toner Yellow SPC811 Aficio SPC811DN 15 000
SPC820BLK/ 821058 Тонер / Toner Black SPC820 Aficio SPC820DN/ SPC821DN 20 000
SPC820CYN/ 821061 Тонер / Toner Cyan SPC820 Aficio SPC820DN/ SPC821DN 15 000
SPC820MGT/ 821060 Тонер / Toner Magenta SPC820 Aficio SPC820DN/ SPC821DN 15 000
SPC820YLW/ 821059 Тонер / Toner Yellow SPC820 Aficio SPC820DN/ SPC821DN 15 000
SPC830BLK/ 821121 Тонер / Toner Black SPC830 Aficio SPC830DN/ SPC831DN 20 000
SPC830CYN/ 821124 Тонер / Toner Cyan SPC830 Aficio SPC830DN/ SPC831DN 16 000
SPC830MGT/ 821123 Тонер / Toner Magenta SPC830 Aficio SPC830DN/ SPC831DN 16 000
SPC830YLW/ 821122 Тонер / Toner Yellow SPC830 Aficio SPC830DN/ SPC831DN 16 000

    

Търсене на продукт

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

RICOH IM C2010

15-03-2024 Промоции

Цветна мултифункционална машина - копир, принтер и скенер - формат А3. Повече информация

RICOH IM C300

15-03-2024 Промоции

Цветна мултифункционална машина - копир, принтер и скенер - формат А4. Повече информация

RICOH M C251FW

15-03-2024 Промоции

Цветно лазерно МФУ - формат А4. Повече информация

RICOH M 320FB+

15-03-2024 Промоции

 МФУ - копир, принтер, скенер и факс - формат А4. Повече информация

LMG Auto120P4

15-03-2024 Промоции

 

Автоматичен документоунищожител за 120 листа. Повече информация

PANTUM M6559NW

15-03-2024 Промоции

МФУ - копир, принтер, скенер - формат А4. Повече информация