Финансов лизинг и отдаване под наем на офис техника

1. Финансов лизинг

Фирма СНОУМОД предлага собствен финансов лизинг на машини за срок до 6 месеца, в някои случаи без оскъпяване на продукта.

При нужда от изплащане за по-голям период, можем да Ви окажем съдействие при избор на лизингово дружество.

 

2. Оперативен лизинг (отдаване под наем)

Предлагат се няколко варианта на договор за отдаване под наем:

 • с фиксирана месечна такса и заплащане на реално изработения брой копия;

 • с фиксирана месечна такса, в която е включен определен брой копия;

 • на принципа "цена на копие".

В последния случай клиентът получава машина за срока на ползване като заплаща единствено месечна такса, определена на базата на направения през предходния месец брой копия. В зависимост от модела на машината има минимален месечен брой копия, който се заплаща независимо дали е изработен или не.

 

Наемната цена включва:

 • Всички вложени консумативи – тонери, девелопери, барабани.

 • Всички вложени резервни части.

 • Трудът на сервизните техници.

 • Постоянна поддръжка на оборудването в работещо състояние.

 • Всички транспортни разходи по обслужването на техниката.

 • Копирната хартия (опция).

 

Цел и предимства на договорите за наем са:

- осигурената надеждна и непрекъсната работа на клиента по неговия документооборот при преференциални цени и условия без влагане на средства за закупуване на техника;

бързата реакция от страна на сервиза при възникване на проблеми с експлоатацията на машините;

- осигуряване на оборотна машина при необходимост от ремонти, изискващи по-дълъг престой в сервизната база;

- възможност за предварително пресмятане на бюджета, необходим за пълната поддръжка на техниката.

 

При изготвяне на оферти, фирма Сноумод подхожда индивидуално в зависимост от конкретните специфики и изискванията на клиента. Възможни са и други схеми за наем на техниката, както и вариации при включените компоненти.

    

Търсене на продукт

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

RICOH IM C2010

15-03-2024 Промоции

Цветна мултифункционална машина - копир, принтер и скенер - формат А3. Повече информация

RICOH IM C300

15-03-2024 Промоции

Цветна мултифункционална машина - копир, принтер и скенер - формат А4. Повече информация

RICOH M C251FW

15-03-2024 Промоции

Цветно лазерно МФУ - формат А4. Повече информация

RICOH M 320FB+

15-03-2024 Промоции

 МФУ - копир, принтер, скенер и факс - формат А4. Повече информация

LMG Auto120P4

15-03-2024 Промоции

 

Автоматичен документоунищожител за 120 листа. Повече информация

PANTUM M6559NW

15-03-2024 Промоции

МФУ - копир, принтер, скенер - формат А4. Повече информация